Головна » 2018 » Июнь » 10 » Зміст продуктів білкового, ліпідного обміну і амілази у випробуваних різних типів статури, що займаються і не займаються спортом
11:33
Зміст продуктів білкового, ліпідного обміну і амілази у випробуваних різних типів статури, що займаються і не займаються спортом
Порівнюючи зміст біологічно активних речовин і продуктів вуглеводного і білкового обмінів у плазмі крові піддослідних різного типу статури, що займаються систематично спортом і незанімающіхся, можна зробити висновок, що у них в спокої і після навантаження спостерігаються зміни в концентрації біологічно активних речовин.

Загальний білок. Він визначає фізико-хімічні властивості крові-щільність, в'язкість, онкотичного тиск. Білки плазми є основними траспортнимі Бел-Камен (Ноздрачев А.Д., 1991).

У випробовуваних контрольної групи різних типів статури концентрація загального білка в умовах тощаковой секреції практично однакова. Після стимуляції шлункової секреції гістаміном рівень загального білка в сироватці крові підвищився до 106,7 ± 1,9%, в той час як у м'язового він теж підвищився, але це збільшення склало 110 ± 1,6%.

У спортсменів грудного соматотипа концентрація загального білка в крові склала 80,8 ± 0,6%, у спортсменів м'язового типу статури рівень загального білка такий же, як і у грудного. Після стимулювання шлункової секреції гістаміном концентрауія загального білка у спортсменів підвищувалася в меншому ступені, ніж у випробовуваних контрольної групи того ж типу статури.

Після виконання 60 хвилинної велоергонометріческой навантаження спортсменами м'язового типу статури концетрация загального білка в крові, взятої натщесерце, практично не змінилася, а в крові, взятої після стимулювання шлункової секреції гістаміном, підвищилася до 107,1 ± 2,2% в порівнянні з рівнем спокою . Аналогічні зміни спостерігалися в плазмі крові піддослідних грудного соматотипа.

Альбуміни - найбільш однорідна фракція білків плазми. Основна їх функція полягає в підтримці онкотичного тиску. Крім того велика поверхня молекул альбуміну відіграє істотну роль в перенесенні жирних кислот, білірубіну, солей жовчних кислот. Альбуміни частково пов'язують значну частину іонів кальцію (Луйк А.І., Лук'янчук В.Д., 1984; Джафаров Е.С., Алієв Л.А. 1990).

У випробовуваних контрольної групи грудного соматотипа статури зміст альбумінів в плазмі крові, взятої натщесерце, склало 63,7 ± 1,3 мг%, у випробовуваних м'язового типу - 59,3 ± 2,5 мг%. Після введення гістаміну рівень альбумінів в крові не змінювався.

У спортсменів грудного соматотипа зміст альбумінів в крові в умовах тощаковой секреції становило 67,9 ± 1,14 мг%, у спортсменів м'язового соматотипу рівень альумінов був дещо менше. Після стимуляції шлункової секреції гістаміном концентрація альбуміну у спортсменів м'язового соматотипу змінювалася, в той час як у немовляти типу знизилася до 88,2 ± 9,9 мг%.

Після виконання дозованого фізичного навантаження спортсменами обох типів статури концентрація білка в сироватці крові, взятої натщесерце, і після стимуляцій шлункової секреції не змінювався, за винятком спортсменів грудного соматотипа, у яких вміст білка в крові в умовах тощаковой секреції знижувався в порівнянні з фоновими показниками.

Альфа-глобуліни - фракція білків, що включає глікопротеїди. Основна функція - перенесення вуглеводнів, так само транспортні білки для гормонів, вітамінів і мікроелементів. Здійснюють транспорт ліпідів (тригліцеридів, фосфоліпідів, холестерину) (Ноздрачев А.Д. та ін. 1991; Лонда М.А., 1985).

Концентрація альфа-глобулінів в плазмі крові, взятої натщесерце, у випробовуваних контрольної групи грудного соматотипа становила 12,0 ± 1,7 мг%, у випробовуваних м'язового типу статури концентрація білка була трохи більше 15,6 ± 4,2 мг%.

У спортсменів, досліджуваних типів статури рівень альфа-глобулінів, при тих же умовах практично однаковий, але менше, ніж у випробовуваних контрольної групи.

Після стимуляції шлункової секреції гістаміном і у спортсменів, і у випробовуваних контрольної групи концентрація білка значно не змінювалася.

Після виконання 60-хвилинної навантаження спортсменами грудного соматотипа концентрація альфа-глобулінів в крові, взятої натщесерце, і після стимуляції шлункової секреції гісмаміном знижувалася в обох випадках у порівнянні з рівнем спокою. У спортсменів м'язового типу статури після виконаної навантаження в плазмі крові в умовах тощаковой секреції ми не виявили зміни в змісті глобулінів, але після введення гістаміну рівень білка підвищувався в порівнянні з рівнем спокою.

Бета-глобуліни - фракція білків крові бере участь в транспорті фосфоліпідів, холестерину, стероїдних гормонів, катіонів, здійснює перенесення заліза кров'ю (Ноздрачев А.Д. та ін. 1991. Ткаченко Б.І., 1994, Лонда М.А., 1985) .

При аналізі сироватки крові випробовуваних контрольної групи грудного і м'язового типів статури в умовах тощаковой секреції вміст бета-глобулінів однаково. Після стимуляції шлункової секреції гістаміном концентрація білка у випробовуваних м'язового типу статури не змінювався, в той час, як у немовляти вона знижувалася до 88,3 ± 4,6%.

В умовах тощаковой секреції концентрація бета-глобулінів в крові у спортсменів м'язового соматотипу була трохи вищою, ніж у грудного. Після введення гістаміну рівень білка в сироватці крові підвищувався до 111,8 ± 8,6%, у м'язового типу він так само збільшувався, але це збільшення склало 109,2 ± 9,5%.

Після виконання спортсменами грудного соматотипа навантаження на велоергометрі, концентрація бета-глобулінів в крові помітно збільшувалася і залишалася незмінною після стимуляції шлункової секреції гістаміном. У спортсменів м'язового типу ми спостерігали аналогічну закономірність, але після навантаження концентрація білка збільшувалася в меншій мірі.
Просмотров: 115 |